Ide

BÆRE­DYGTIGHED

Bæredygtighed er en vigtig faktor når vi går ind i et udviklingsprojekt og det bliver altid tænkt ind fra start.

For os handler bæredygtighed om tre ting: Social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Med dette mener vi at alle vores projekter skal:

  • Fremme gode sociale relationer. 
  • Sikre boliger til en overkommelig husleje.  
  • Baseres på bæredygtige principper i byggeprocessen, materialer, energiforbrug og skal minimere den generelle CO2-belastning.

Ved at indtænke disse tre elementer i alle vores projekter, sikrer vi at byggeriet er fremtidssikkert og en bæredygtig investering.

Kontakt os her