Køge

UDVIKLINGS­PROCESSEN

Når vi arbejder med udvikling, gennemgår vi en fast proces på 8 faser:

  1. Identifikation og idéudvikling
  2. Adkomst og due diligence
  3. Udvikling og projektforslag
  4. Myndighedsproces og interessent dialog
  5. Detailudvikling og udbud
  6. Indgåelse af aftaler
  7. Opfyldelse af aftaler
  8. Igangsætning og afslutning

Denne proces går igen i alle vores udviklingsprojekter, også når der er tale om ejendoms- og byudvikling.

Læs mere

FASE 1

IDENTIFI­KATION OG IDÉ­UDVIKLING

I den første fase identificerer vi projektmulighed og igangsætter idéudvikling af projektet. Vi foretager grundig research vedrørende projektfakta og planforhold mv. Herefter udarbejder vi et foreløbigt budget og nøgletal.

Workshop Høje Taastrup
1

FASE 2

ADKOMST OG DUE DILIGENCE

I denne fase indgår vi en betinget aftale om køb af grund og igangsætter indledende myndighedsdialog om fremtidige planforhold. Hertil kommer teknisk og økonomisk due dilligence samt muligheder for medinvestorer og finansiering.

DENMARK Rawhouse GARDEN 2019 10 16 1 Scaled E1589447984302 455E6330
2

FASE 3

UDVIKLING OG PROJEKT­FORSLAG

Vi udarbejder projektstrategi, businesscase og budget. Dernæst vælger vi arkitekt og andre rådgivere. Udarbejdelse af skitseforslag igangsættes herefter.

Arresøvej2
3

FASE 4

MYNDIGHEDS­PROCES OG INTERESSENT DIALOG

I denne fase præsenterer vi projektet for diverse interessenter, hvorefter vi optimerer skitseprojektet og foretager generel tilpasning. Derudover igangsættes myndighedsdialog af kommune- og lokalplan og projektet overdrages fra udvikling til byggeri.

Bakketoften1
4

FASE 5

DETAIL­UDVIKLING OG UDBUD

Her udarbejdes tilbuds- og udbudsmateriale, samt teknisk beskrivelse. Der udarbejdes også visualiseringer og salgs/udlejningsmateriale, og der igangsættes forhandlinger med entreprenører og optimering af projekt.

Skitse
5

FASE 6

INDGÅELSE AF AFTALER

I denne fase foregår identifikation af evt. erhvervslejere og indgåelse af aftaler, identifikation af evt. slutinvestor og indgåelse af aftale, samt indgåelser af betinget totalentreprisekontrakt og igangsætning af myndighedsprojekt.

Underskrift
6

FASE 7

OPFYLDELSE AF AFTALER

I syvende fase får vi styr på finansieringsaftaler, bank, realkredit, entreprenør, slutinvestor mv. Der udarbejdes færdig lokalplan og vi modtager byggetilladelse. Endelig køb og overtagelse af grund/byggeret finder også sted i denne fase.

Arresoevej
7

FASE 8

IGANG­SÆTNING OG AFSLUTNING

I fase 8 igangsættes byggeprocessen med løbende opfølgning. Herefter kan der forekomme projektsalg af boliger samt udlejning, herunder styring af kundeønsker. Slutteligt vil der ske aflevering af byggeri og endelig opgørelser af projektet.

Hillerød3
8