Arresøvej

EJENDOMS- OG BYUDVIKLING

Vores tilgang til udviklingsprocessen er at udfordre det traditionelle. At se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Vi gør os umage for at udvikle bæredygtige koncepter, som tilfører området værdi. For os handler bæredygtighed særligt om de sociale aspekter, hvor beboerne kommer hinanden ved. Her byder Rescale ind med rammerne og faciliteterne for det gode sociale liv. Det kalder vi social bæredygtighed.

Når du vælger Rescale som samarbejdspartner, vælger du dermed også en fremsynet tilgang, som især har fokus på ansvarlighed og bæredygtighed.

Vi arbejder ud fra 3 bæredygtige principper: Social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. For os betyder dette, at vores udviklingsprojekter skal:

 • Fremme gode sociale relationer.
 • Sikre boliger til en overkommelig husleje og hvor drift, vedligeholdelse og generel holdbarhed er optimeret.
 • Baseres på bæredygtige principper i byggeprocessen, materialer, energiforbrug ved brug af boligerne og skal minimere den generelle CO2-belastning.

Hos Rescale kan vi varetage hele udviklingsprocessen, fra idé til færdigt byggeri. En god konceptidé er central i vores proces – den tilfører området værdi på flere planer: Både bæredygtig værdi i form af en langsigtet og brugbar løsning for beboerne, og øget økonomisk værdi for området. Derfor gør vi os umage når vi udvikler koncepter.

UDVIKLINGSPROCESSEN

Vores arbejde i udviklingsprocessen er opdelt i 8 faser:

 1. Identifikation og idéudvikling
 2. Adkomst og duediligence
 3. Udvikling og projektforslag
 4. Myndighedsproces og interessent dialog
 5. Detailudvikling og udbud
 6. Indgåelse af aftaler
 7. Opfyldelse af aftaler
 8. Igangsætning og afslutning

Denne proces går igen i alle vores udviklingsprojekter, også når der er tale om ejendoms- og byudvikling.

Læs mere om udviklingsprocessen her.