Entreprise

Rescale koncernen benytter sig hovedsagelig af eksterne totalentreprenører til opførelse af udviklede ejendomme, hvilket også delvist vil være tilfældet i fremtiden, dog er nogle typer entrepriser oplagt til at vi gennemfører disse i eget totalentrepriseselskab.

Hvad angår opførelse af rækkehusprojekter ønsker vi at disse i fremtiden opføres af vores Rescale Entreprise. Vi har udviklet en serie af rækkehustyper som er nøje konstrueret og designet, således alle aspekter er optimeret, både størrelse, konstruktion, og valg af tekniske løsninger, som sikrer de bedst opnåelige priser ifht. kvalitet, byggetid og bæredygtighed.

Særligt fokus har været indretning af boligerne, som er optimeret til målgrupper til netop rækkehuse.

Vores entreprise selskab skal samtidig fungere som intern bygherrerådgiver for Rescale Udvikling i forbindelse med større etagebolig byggeprojekter og detailhandelsprojekter.

Rescale Entreprise tilbyder endvidere at bygge rækkehusprojekter for eksterne kunder, som ønsker at få bygget netop de typer af rækkehuse, som vi har udviklet. Disse opgaver løser vi som helt almindelige totalentreprise.

Rescale  - Ellehammersvej 4a - DK 7100 Vejle